ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чрез настоящата политика за поверителност АдСкаут ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206172724, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ № 22, вх. 5 ап. 542, се стреми да Ви предостави подробна информация относно обработването на личните Ви данни при посещение на уебсайта adscout.io.

 1. ДЕФИНИЦИИ

  Лични данни е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

  Обработване на лични данни представлява всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

  Регламента - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните.

 2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  За целите на предоставяне чрез adscout.io услуги, администратор на Вашите лични данни е АдСкаут ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206172724, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ №22, вх. 5 ап. 542.

 3. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ
  1. Регистрирайки се да използвате услугите на АдСкаут, ние можем да събираме следната информация за Вас:
   • ако се регистрирате чрез Вашия Google профил: ние събираме Вашето име, фамилия и имейл адрес;
   • ако се регистрирате чрез Вашия Facebook профил: ние събираме Вашето име и фамилия, такива, каквито са видими във Facebook профила Ви. В случай, че сте предоставили разрешение на Facebook чрез опцията за поверителност в приложението (която се показва точно преди да се регистрирате на нашата Платформа),ние можем да събираме информация относно Вашия пол, години, имейл адрес, в зависимост от предоставените от Вас разрешения;
  2. Лични данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, са:
   • Вашето име
   • ЕГН.
   • Адрес
   • Данни за осигурителен доход
   • Детайли за банковата сметка на Промоутъри с цел извършване на плащания
  3. Когато осъществявате достъп до нашата Платформа или използвате услугите на АдСкаут, ние автоматично събираме следната информация за Вас:
   • Когато осъществявате достъп до нашата Платформа или използвате услугите на АдСкаут, ние автоматично събираме следната информация за Вас:
   • Информация за местоположението - в зависимост от разрешенията на устройството Ви, автоматично събираме и обработваме информация за действителното Ви местоположение. Ние използваме различни технологии за определяне на местоположението Ви, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и мобилни точки. В случай че се нуждаем от данни за Вашето местоположение, първо ще Ви бъде визуализиран изскачащ прозорец, който Ви позволява да разрешите или да откажете да ни предоставите достъп до местоположението Ви. Ако откажете да ни предоставите достъп до данните за Вашето местоположение, вие ще имате възможност да използвате Услугите, но с ограничени функционалности. Ако разрешите да имаме достъп до данните за Вашето местоположение, можете да промените предпочитанията си чрез настройките в уебсайта или приложението и да прекратите предоставянето на данни за местоположението ви.
   • Данни за потребител и данни за вписване - технически подробности, включително IP адреса на Вашето устройство, часова зона и операционна система. Също така ще запазим данните Ви за вход в Платформата (дата на регистрация, дата на последната промяна на паролата, дата на последното успешно влизане),типа и версията на браузъра ви.
   • Данни, генерирани от потребителите при преглеждането на уеб страници - ние събираме информация за Вашата дейност на нашата Платформа, която включва сайтовете, от които достъпвате до нашата Платформа, дата и час на всяко посещение, извършени от вас търсения, реклами или рекламни банери, които сте кликнали, вашето взаимодействие с такива реклами или обяви по време на посещението Ви и реда, в който посещавате съдържанието на нашата Платформа.
   • Бисквитки и подобни технологии - използваме "бисквитки" (“cookies”),за да управляваме сесиите на потребителите, да съхраняваме подбора на предпочитанията Ви, свързани с използван език и да Ви предоставяме подходящи реклами. "Бисквитките" са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на Вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, Вашите предпочитания и потребителското Ви име. Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои "бисквитки" или да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате задават или имат достъп до "бисквитки". Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете "бисквитките", някои части от нашите услуги / Платформа може да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече информация относно "бисквитките", които използваме, моля, вижте нашата Политика относно "бисквитките" и подобни технологии.
  4. Данни от трети страни или от публично достъпни източници - ние получаваме Ваши лични данни от различни трети страни [и публични източници], както е посочено по-долу:
   • Конкретни технически данни и информация за използването на Услугите от доставчици на анализи като Google Аnalyitics, Facebook, Google и други подобни;
   • Данни, събирани от прочит на бисквитки, данни от рекламни мрежи като например Programmatic Advertising и други подобни;
   • Публично достъпна, специализирана информация от доставчици на информация за търсене като публични онлайн каталози и директории;
   • Данни от профили в социални мрежи, когато осъществявате чрез тези профили достъп до нашите услуги в Платформата.
 4. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  1. Целта на събирането и обработването на данни е предлагането на услуги и инструменти, където посетителите на платформата adscout.io могат да участват в дейности, включително но не само да се регистрират и да създадат профил, да публикуват или да разглеждат списъци с онлайн обяви и да изпълняват множество свързани функции на платформата adscout.io. Освен гореизложеното, ние обработваме твоите лични данни на следните основания:
   1. Въз основа на договор – когато използвате услуги на АдСкаут ООД
    • Цели на обработката:
     1. установяване на самоличността Ви;
     2. управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги;
     3. изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
     4. цялостно обслужване по нашите услуги;
     5. уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които използвате при нас;
     6. изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история;
     7. запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
    • На това основание обработваме следните данни:
     1. лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;
     2. данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, номер на лична карта;
     3. данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
     4. електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
     5. всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
     6. идентификатор, създаден за идентификация на Промоутъри;
     7. други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ за упълномощаване; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница ни или друга подобна услуга); Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Промоутъри/Партньори и да го изпълняваме.
    • Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение с Вас. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.
   2. Въз основа на закон – възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:
    1. задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
    2. изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
    3. предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
    4. задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
    5. предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
    6. удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.
    • данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.
    • Предоставяне на Вашите данни на трети лица - когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.
   3. Въз основа на Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи - Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна.
   4. Оттегляне на съгласието - предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните данни и информация за определените по-горе цели. За да оттеглите даденото съгласие е необходимо да се свържеш с нас на посочените контакти. На основание даденото от теб съгласие обработваме Вашия имейл и друга информация, за която изрично се съгласявате. Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 2 години след първоначалното им събиране.
 5. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ В случай че чрез adscout.io ние обработваме лични данни, Вие разполагате със следните права:
  1. Право на достъп - имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. В случай че обработваме такива данни, ние ще Ви предоставим копие от документите, съдържащи лични данни (на съответния носител),както и следната информация:
   • целите на обработването;
   • съответните категории лични данни;
   • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
   • когато е възможно, предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни, а когато не е възможно – критериите за определянето му;
   • съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване; правото на жалба до надзорен орган;
   • правото на жалба до надзорен орган;
   • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

   В случай че в документите, съдържащи лични данни за субекта, се съдържат лични данни на други лица, те биват заличени по подходящ начин.

  2. Право на коригиране имате право да поискате да коригираме обработваните от нас лични данни, свързани с Вас, в случай че те са неточни. В случай че желаете да допълним Вашите лични данни, ще ни бъде необходимо да представите декларация, съдържаща съответната информация. След като получим искането Ви, ние ще ги коригираме/допълним в най-кратки срокове.
  3. Право на изтриване (т.нар. “право да бъдеш забравен”) имате право да поискате изтриването на свързаните с Вас лични данни, които ще бъдат изтрити, когато е приложимо някое от следните основания:
   • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
   • Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и не разполагаме с друго правно основание за обработването им;
   • Вие възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество. Когато сте възразили срещу обработването за маркетингови цели, не се анализират основанията.
   • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
   • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или българското право;
   • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество; Услуга на информационното общество е каквато и да е услуга, нормално предоставяна срещу възнаграждение, от разстояние, чрез електронно средство и по индивидуална молба на получателя на услугите.

   Дори да е налице някоя от описаните по-горе хипотези, няма да изтрием личните Ви данни, когато обработването е необходимо за:

   • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или българското право, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия на администратора;
   • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
   • още две специфични хипотези, изложени в чл. 17, § 3, букви “в” и “г” от Регламента.
  4. Право на ограничаване на обработването - имате право да поискате от нас да ограничим обработването, когато се прилага едно от следните:
   • Вие оспорвате точността на личните данни. В този случай ограничаването се осъществява за срока, необходим на администратора да провери точността на данните. Обработването е неправомерно, но Вие желаете използването на личните данни да бъде ограничено, вместо те да бъдат изтрити;
   • Обработването е неправомерно, но Вие желаете използването на личните данни да бъде ограничено, вместо те да бъдат изтрити;
   • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
   • Вие сте възразили срещу обработването и сте в очакване на проверка дали законните интереси на администратора имат преимущество пред Вашите интереси;

   Администраторът ще информира всяко лице, на което са били разкрити данни, които са били коригирани, изтрити или ограничени, освен в случаите, в които това е невъзможно или изисква несаръзмерно големи усилия. В случай че желаете, ще Ви уведомим кои са тези лица.

  5. Право на преносимост - имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате да ги прехвърлим на друг администратор по Ваш избор. За да предприемем подобни действия, следва да са налице следните две предпоставки:
   • обработването да е основано на съгласие или договорно задължение и
   • данните да се обработват по автоматизиран начин.
  6. Право на възражение - имате право да възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато то се основава на:
   • изпълнение на задача от обществена интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора или
   • законен интерес.

   Ние ще прекратим обработването на данните Ви веднага, в случай че не сме в състояние да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

   Когато обработването се извършва за маркетингови цели, ние ще преустановим обработването на данните Ви веднага.

 6. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СМЕ ПОЛУЧИЛИ ОТ 3-ТИ ЛИЦА
  1. В някои случаи се налага да обработваме твои лични данни, които не са ни предоставени от теб или пък събрани от нас, ами сме получили от трети лица. Това са следните данни:
   • Данни от социални мрежи като Фейсбук – данни за потребителския профил
   • Данни от наши Партньори – в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласие
   • Данни от наши Промоутъри – предоставяне на данни за страни по договор, препоръки и др.
 7. КОНТАКТ
  1. За допълнителна информация или за упражняване на Вашите права, моля проверете настройките на Вашия профил/поверителност или се свържете с нас на имейл: support@adscout.io или чрез Помощния център в нашата платформа. Освен това може да се свържете с Администратора на данни за местните услуги на следния адрес: гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ № 22, вх. 5 ап. 542 - "АдСкаут" ООД.
  2. Основен надзорен орган е:
   • Комисия за защита на лични данни Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2 Тел.: - За справки по постъпили жалби, сигнали и въпроси: 02/91-53-519; факс 02/91-53-525; - За консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни: 02/91-53-555 Уебсайт: http://www.cpdp.bg